Jak jsem fotografovala Dalajlámu

free amp template

Matej si vysnil aby v jeho filmu o Wintonovi řekl také několik slov dalajláma. Svěřil se se svojí touhou Václavu Havlovi a najednou se ta představa stala skutečností. Při návštěvě Jeho svatosti v Praze jsme měli domluvený rozhovor v osm hodin ráno v hotelu Don Carlo.

Hned po úvodním setkání z nás spadly veškeré obavy. Z dalajlámy vyzařovala dobrota a lidskost.

K Nickyho životnímu příběhu poznamenal:

„Musíme se velmi snažit, abychom vyvolali základní lidskou vlastnost - soucit. V tom je příklad Nicholase Wintona. Měli bychom se od něho učit motivaci a odvaze k činům. Musíme jeho ducha přenášet z generace na generaci, pak bude budoucnost lidstva světlejší.“

Potom s nás s Maťem vzal k sobě, a tak vznikla naše společná fotografie.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.