site design templates

O Autorce

01.

Kdo je Zuzana Mináčová

Zuzana Mináčová patří k významnějším fotografkám působících v České a Slovenské republice. Narodila se v Bratislavě v roce 1931, žije v Praze. Vystavuje po celém světě. Její fotografie hvězd z festivalů jsou legendární, např. fotografie Roberta de Nira, Sharon Stone, Giny Lollobrigidy, Kirka a Michaela Douglasových, Gerarda Depardieu, Lino Ventury, Whoopi Goldbergové, Woody Harrelsona, Scarlet Johanson, Bena Kingsleye, Keiry Knightley, Danny de Vita, Antonia Banderase, Jude Lawa.

02.

Life cycle

Je průkopnicí moderní slovenské a české fotografie, duší „nové vlny“, ve které výrazně rozšířila možnosti fotografického výrazu. Její výtvarné fotografické cykly získaly mezinárodní ohlas a staly se součástí sbírek mnoha světových galerií. Absolvovala obor fotografie na bratislavské Uměleckoprůmyslové škole a pracovala jako vedoucí fotooddělení ve Slovenském filmu. Vytvořila desítky filmových plakátů, obalů gramodesek, knih, CD, DVD.Marie Formáčková

03.

Její kniha

Ve své knize ŽIVOT FOTOGRAFKY ZUZANY MINÁČOVÉ se autorka svěřuje, jak fotografuje. Úryvky představujeme v oddílu KNIHA. Mináčová v nich odhaluje tajemství své tvorby, principy, které mohou inspirovat všechny, kdo mají zájem o fotografii. Její život byl plný zvratů a někdy visel doslova jenom na vlásku. Zuzana Mináčová s humorem a mimořádnou upřímností vzpomíná na své prohry i svá vítězství, na své lásky a odhodlání nepoddat se osudu, který někdy dokázal být hodně krutý. Její příběhy z let fašismu, socialismu, sametové svobody i současnosti, umocněné fotografiemi, jsou fascinujícím svědectvím, které nadchne, pobaví i vezme za srdce.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.