• 1.jpg
  • 2.jpg

Zuzana Mináčová patří k významnějším fotografkám působících v České a Slovenské republice. Narodila se v Bratislavě v roce 1931, žije v Praze. Vystavuje po celém světě. Její fotografie hvězd z festivalů jsou legendární, např. fotografie Roberta de Nira, Sharon Stone, Giny Lollobrigidy, Kirka a Michaela Douglasových, Gerarda Depardieu, Lino Ventury, Whoopi Goldbergové, Woody Harrelsona, Scarlet Johanson, Bena Kingsleye, Keiry Knightley, Danny de Vita, Antonia Banderase, Jude Lawa.

Je průkopnicí moderní slovenské a české fotografie, duší „nové vlny“, ve které výrazně rozšířila možnosti fotografického výrazu. Její výtvarné fotografické cykly získaly mezinárodní ohlas a staly se součástí sbírek mnoha světových galerií. Absolvovala obor fotografie na bratislavské Uměleckoprůmyslové škole a pracovala jako vedoucí fotooddělení ve Slovenském filmu. Vytvořila desítky filmových plakátů, obalů gramodesek, knih, CD, DVD.

Ve své knize ŽIVOT FOTOGRAFKY ZUZANY MINÁČOVÉ se autorka svěřuje, jak fotografuje. Úryvky představujeme v oddílu KNIHA. Mináčová v nich odhaluje tajemství své tvorby, principy, které mohou inspirovat všechny, kdo mají zájem o fotografii. Její život byl plný zvratů a někdy visel doslova jenom na vlásku. Zuzana Mináčová s humorem a mimořádnou upřímností vzpomíná na své prohry i svá vítězství, na své lásky a odhodlání nepoddat se osudu, který někdy dokázal být hodně krutý. Její příběhy z let fašismu, socialismu, sametové svobody i současnosti, umocněné fotografiemi, jsou fascinujícím svědectvím, které nadchne, pobaví i vezme za srdce.

Marie Formáčková